13:06 27/01/2008

Giải pháp giao dịch của Chứng khoán Ngân hàng Đông Á

Trần Thọ Nguyên

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á đã chọn Mobizstock làm giải pháp giúp các nhà đầu tư giao dịch hiệu quả hơn

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á đã chọn Mobizstock làm giải pháp giúp các nhà đầu tư giao dịch hiệu quả hơn.

Đây là công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công nghệ này.

Với Mobizstock, khách hàng chỉ cần một tin nhắn SMS để ủy thác thực hiện lệnh giao dịch: mua-bán ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào. Thông tin của khách hàng sẽ được lưu và cập nhật tại hệ thống máy chủ, đảm bảo tốc độ truy xuất cao, chính xác và độ bảo mật nhiều tầng.

Trong trường hợp số lượng các giao dịch qua hệ thống tăng vọt thì hệ thống có thể tự phân chia đều cho các broker một cách hợp lý.

Mobizstock là công nghệ tối ưu bởi tính bảo mật cao về thông tin tài khoản và thông tin cá nhân của khách hàng, có khả năng xác thực đúng người có quyền gửi và phải bảo vệ thông tin cá nhân người đó sao cho người khác không thể giả mạo, chỉ với thao tác đơn giản nhưng mức độ an toàn cao.