09:47 11/01/2008

Giải pháp IBOSS cho Chứng khoán APEC

Phan Anh

Công ty Chứng khoán APEC được phép sử dụng giải pháp IBOSS để điều hành một cách toàn diện toàn bộ quá trình giao dịch

Ngày 10/1/2008 tại Hà Nội, Tập đoàn châu Á - Thái Bình Dương 3i- infotech (do CFTD - IS đại diện) và Công ty Cổ phần Chứng khoán APEC đã ký kết hợp đồng cung cấp giải pháp chứng khoán IBOSS - giải pháp công nghệ cốt lõi cho Công ty Chứng khoán APEC.

Theo đó, Công ty Chứng khoán APEC được phép sử dụng giải pháp IBOSS để điều hành một cách toàn diện toàn bộ quá trình giao dịch kể từ lúc đặt lệnh cho tới lúc thanh toán.

Gải pháp này sẽ giúp công ty tiết kiệm được chi phí và tích hợp toàn bộ hệ điều hành nối liền front- office, hệ thống quản lý rủi ro và back- office.

Giải pháp IBOSS toàn diện sử dụng trong giao dịch internet thời gian thực sẽ tạo đà cho Công ty Chứng khoán APEC sức cạnh tranh thông qua việc cung cấp cho khách hàng một giao diện trực tiếp kết nối với sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Các công ty chứng khoán không chỉ có thể môi giới với những chứng khoán tiêu chuẩn mà còn có thể thực hiện giao dịch với những chứng khoán khác như hợp đồng tương lai, hợp đồng lựa chọn...

Hiện nay, giải pháp này đã được Công ty 3i-Infotech ứng dụng thành công trên 600 công ty chứng khoán tại châu Á.