09:57 23/03/2011

Giải pháp tự in hóa đơn cho doanh nghiệp

Tiểu Bảo

Bộ giải pháp phần mềm tổng thể về quản lý thuế - tài chính doanh nghiệp, với sản phẩm đặc trưng là giải pháp Smartkey® HÓA ĐƠN

Phần mềm Smartkey® HÓA ĐƠN sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề quản lý Thuế - Tài chính.
Phần mềm Smartkey® HÓA ĐƠN sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề quản lý Thuế - Tài chính.
Công ty Cổ phần ICEL Tư vấn và Đào tạo (ICEL) vừa chính thức tung ra thị trường bộ giải pháp phần mềm tổng thể về quản lý thuế - tài chính doanh nghiệp, với sản phẩm đặc trưng là giải pháp Smartkey® HÓA ĐƠN.

Với bộ giải pháp này, các doanh nghiệp có thể hoàn toàn chủ động trong việc tự in và quản lý sử dụng hóa đơn, hóa đơn điện tử, giải đáp chính sách, tra cứu mã số thuế bỏ trốn, hóa đơn không còn giá trị lưu hành, bảo mật hóa đơn và chống hóa đơn in giả.

Mẫu thiết kế Smartkey® HÓA ĐƠN phát triển và thiết kế dạng động để doanh nghiệp sử dụng chèn hình ảnh, thay đổi tiêu đề, chữ ký, những nội dung không bắt buộc hoặc đính kèm khẩu hiệu (slogan),... của doanh nghiệp.

Đây là giải pháp hướng đến mục tiêu thực hiện giao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm về hóa đơn cho doanh nghiệp, với 100% doanh nghiệp thực hiện tự in hóa đơn, hóa đơn điện tử và kê khai thuế qua mạng.