16:29 28/09/2012

Giám đốc CVN bị phạt 40 triệu đồng

Hà Anh

SSC đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Thế Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Vinam (mã CVN-HNX)

Diễn biến giá cổ phiếu CVN trong tháng qua. Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu CVN trong tháng qua. Nguồn: HNX.
Ngày 27/9, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Thế Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Vinam (mã CVN-HNX).

Cụ thể, căn cứ kết quả giám sát của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, từ ngày 11/4/2012 đến ngày 4/5/2012, ông Phạm Thế Anh - Giám đốc CVN, đăng ký giao dịch bán 100.000 cổ phiếu CVN. Tuy nhiên, đến ngày 4/6/2012, HNX mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Phạm Thế Anh.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt ông Phạm Thế Anh 40 triệu đồng.