14:44 17/02/2009

Giảm lãi suất cho vay tín dụng đầu tư và xuất khẩu

Đ. Thọ

Từ ngày 12/2/2009, các mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước đã giảm khá mạnh

Việc giảm lãi suất nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu trong bối cảnh khó khăn - Ảnh: Việt Tuấn.
Việc giảm lãi suất nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu trong bối cảnh khó khăn - Ảnh: Việt Tuấn.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà vừa ký ban hành Quyết định số 291 /QĐ-BTC về việc công bố lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.

Theo đó, kể từ ngày 12/2/2009, mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng VND là 6,9%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 5,4%/năm.

Bộ Tài chính cũng cho biết, mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng VND là 2,1%/năm, đối với dự án vay vốn bằng ngoại tệ là 0,6%/năm.

Trước đó, các mức lãi suất cho vay tín dụng đầu từ và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng VND ở mức 10,2%/năm và 10,8%/năm, mức lãi suất bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi ở mức 6,9%.

Mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng VND là 3,0%/năm, đối với dự án vay vốn bằng ngoại tệ là 0,75%/năm.

Như vậy, mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư và xuất khẩu của Nhà nước đã được điều chỉnh giảm khá mạnh. Đây có thể coi là một động tác nhằm hỗ trợ và thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư, xuất khẩu trong giai đoạn khó khăn.