08:50 06/09/2007

Giảm lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu bằng VND

Công Huyền

Lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu bằng đồng Việt Nam giảm từ 9%/năm xuống 8,7%/năm

Ngoại trừ cho vay tín dụng xuất khẩu bằng đồng Việt Nam, nhiều mức lãi suất cho vay khác vẫn được giữ nguyên.
Ngoại trừ cho vay tín dụng xuất khẩu bằng đồng Việt Nam, nhiều mức lãi suất cho vay khác vẫn được giữ nguyên.
Lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu bằng đồng Việt Nam sgiảm từ 9%/năm xuống 8,7%/năm.

Đó là nội dung chính của Quyết định 75/2007/QĐ-BTC thay thế cho Quyết định 08/2007/QĐ-BTC ngày 2/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về lãi suất cho vay tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

Theo đó, giữ nguyên các mức lãi suất cho vay: tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam ở mức 9%/năm; tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi ở mức 7,5%/năm; tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi ở mức 6,9%/năm.

Đối với các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; dự án tại vùng đồng bào dân tộc Khơ me sinh sống tập trung, các xã thuộc Chương trình 135 và các xã biên giới thuộc Chương trình 120, các xã vùng bãi ngang, lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam cũng vẫn giữ ở mức 8,4%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 6,9%/năm.

Mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư là 3,9%/năm, áp dụng cho hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư ký với Ngân hàng Phát triển Việt Nam kể từ ngày 16/1/2007.