11:45 03/09/2008

Giảm mạnh thuế nhập khẩu giấy

Vũ Trọng

Theo quyết định của Bộ Tài chính, thuế suất thuế nhập khẩu giấy in báo giảm mạnh từ 32% xuống 20%

Theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BTC Bộ Tài chính ban hành ngày 1/9, thuế suất thuế nhập khẩu giấy in báo (nhóm 4801) giảm mạnh từ 32% xuống 20%.

Đồng thời, thuế suất thuế nhập khẩu giấy dùng để in, viết hoặc dùng cho các  mục đích đồ bản khác..., với mức giảm từ 7-12% so với trước đây. 

Giấy và carton không tráng (nhóm 4802), loại dùng để in, viết hoặc dùng cho các mục đích đồ bản khác, giấy làm thẻ và giấy băng không đục lỗ, dạng cuộn hoặc tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông), kích thước bất kỳ (trừ giấy in báo hoặc giấy vệ sinh, giấy khăn ăn); giấy và carton sản xuất thủ công có mức giảm 7%, từ mức 32% xuống đồng loạt 25%.

Các loại giấy khác trong nhóm này như giấy và carton sử dụng làm nền cho giấy và cáctông nhạy sáng, nhạy nhiệt hoặc nhạy điện, giấy làm nền sản xuất giấy carbon, sản xuất giấy nhôm... vẫn giữ nguyên thuế suất 5%.