15:38 10/08/2009

Giảm mạnh tỷ lệ sử dụng tối đa vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn

Thùy Duyên

Ngân hàng Nhà nước giảm mạnh tỷ lệ sử dụng tối đa vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn của các tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc ban hành quy định tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam là để đảm bảo an toàn trong hoạt động, đặc biệt là khả năng thanh khoản - Ảnh: Quang Liên.
Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc ban hành quy định tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam là để đảm bảo an toàn trong hoạt động, đặc biệt là khả năng thanh khoản - Ảnh: Quang Liên.
Ngân hàng Nhà nước giảm mạnh tỷ lệ sử dụng tối đa vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn của các tổ chức tín dụng.

Ngày 10/8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Thông tư số 15/2009/TT-NHNN quy định tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam, trừ quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.

Thông tư này thay thế các quy định về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn, dài hạn của tổ chức tín dụng tại Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Theo thông tư mới, tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn được quy định: với các ngân hàng thương mại là 30%; với các công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính là 30%; với quỹ tín dụng nhân dân trung ương là 20%. Theo quy định cũ, các tỷ lệ tối đa đối với các ngân hàng thương mại là 40%, với các tổ chức tín dụng khác là 30%.

So với quy định về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn, dài hạn của tổ chức tín dụng tại Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, thông tư mới đã quy định cụ thể về các nguồn vốn ngắn hạn, nguồn vốn trung hạn, dài hạn của tổ chức tín dụng và cách xác định tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn của tổ chức tín dụng.

Thông tư trên có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Kể từ ngày có hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng có tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng để cho vay trung hạn, dài hạn cao hơn tỷ lệ quy định mới không được tiếp tục sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn và phải có biện pháp, kế hoạch điều chỉnh để đảm bảo đến ngày 1/1/2010 phải tuân thủ đúng tỷ lệ quy định.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc ban hành quy định tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam là để đảm bảo an toàn trong hoạt động, đặc biệt là khả năng thanh khoản.

Việc quản lý khả năng chi trả của tổ chức tín dụng đòi hỏi cần hội tụ đủ các yếu tố phải có như hệ thống công nghệ thông tin hiện đại với các phần mềm tương thích tính toán các loại Tài sản Có có thể thanh toán ngay và Tài sản Nợ phải thanh toán và được quản lý tập trung, trên cơ sở nối mạng toàn hệ thống để có đầy đủ cơ sở dữ liệu về dòng tiền.

Theo Ngân hàng Nhà nước, thực tế thực hiện của các tổ chức tín dụng thời gian qua về tỷ lệ khả năng chi trả còn nhiều hạn chế. Mặt khác, tình hình huy động vốn trung và dài hạn của các tổ chức tín dụng còn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến các rủi ro tiềm ẩn do chênh lệch về kỳ hạn giữa nguồn vốn và sử dụng vốn. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung quy định về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn là cần thiết.