11:40 10/09/2008

Giảm thuế nhập khẩu giấy từ ASEAN xuống 3%

Thúy Nhung

Bộ Tài chính quyết định giảm thuế nhập khẩu các loại giấy từ ASEAN xuống còn 3%

Quyết định giảm thuế nhập khẩu giấy sẽ được áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 15/9 tới. Ảnh Vnn
Quyết định giảm thuế nhập khẩu giấy sẽ được áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 15/9 tới. Ảnh Vnn
Theo Quyết định số 73/2008 của Bộ Tài chính, thuế nhập khẩu các loại giấy từ các nước ASEAN từ nay đến năm 2013 chỉ còn 3%.

Cụ thể, giấy in báo, dạng cuộn hoặc tờ (định lượng không quá 55g/m² hoặc loại khác thuộc nhóm 4801) đang có thuế suất ưu đãi 5% sẽ giảm xuống 3%.

Giấy và các-tông không tráng (nhóm 4802), loại dùng để in, viết hoặc dùng cho các mục đích đồ bản khác, giấy làm thẻ và giấy băng không đục lỗ, dạng cuộn hoặc tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông), kích thước bất kỳ (trừ giấy in báo hoặc giấy vệ sinh, giấy khăn ăn); giấy và các-tông sản xuất thủ công cũng giảm từ 5% xuống 3%.

Các loại giấy khác trong nhóm 4802 như giấy và các-tông sử dụng làm nền cho giấy và các-tông nhạy sáng, nhạy nhiệt hoặc nhạy điện, giấy làm nền sản xuất giấy dán tường; giấy làm nền sản xuất giấy carbon, có định lượng dưới 20g/m², ở dạng cuộn với chiều rộng lớn hơn 15 cm hoặc ở dạng tấm hình chữ nhật với một chiều từ 36 cm trở lên và chiều kia từ 15 cm trở lên ở dạng không gấp; các loại khác có định lượng từ 40g/m² đến 150g/m² ở dạng cuộn... vẫn giữ nguyên thuế suất như cũ là 0%.

Quyết định này được áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 15/9 tới.