11:21 12/02/2009

Giảm thuế nhập khẩu xăng dầu máy bay

Đ. Thọ

Thuế suất thuế nhập khẩu nhiên liệu động cơ dùng cho hàng không giảm từ mức 40% xuống 30%

Xăng, dầu máy bay là mặt hàng nằm trong các phân nhóm 2710.19.13.00 và 2710.19.14.00 trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi - Ảnh: vietaviator.com
Xăng, dầu máy bay là mặt hàng nằm trong các phân nhóm 2710.19.13.00 và 2710.19.14.00 trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi - Ảnh: vietaviator.com
Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa ký ban hành Thông tư số 30/2009/TT-BTC điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu xăng, dầu máy bay.

Theo đó, thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng nhiên liệu động cơ hàng không (nhiên liệu phản lực) sẽ giảm xuống mức 30%, thấp hơn 10% so với mức quy định tại Thông tư số 24/2009/TT-BTC ngày 5/2/2009 của Bộ Tài chính.

Đây là mặt hàng xăng, dầu nằm trong các phân nhóm 2710.19.13.00 và 2710.19.14.00 trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Bộ Tài chính cho biết, mức thuế mới sẽ chính thức áp dụng đối với các tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 16/2/2009.

Như vậy, trong vòng một tháng trở lại đây, thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng dầu đã được điều chỉnh giảm 3 lần.

Hai lần trước, Bộ Tài chính đã điều chỉnh giảm thuế suất thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng xăng, dầu thông thường từ mức 40% xuống 35% và từ 35% xuồng còn 25%.