16:10 25/04/2009

Giảm thuế xuất khẩu gỗ ghép thanh xuống 0%

Phương Anh

Thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ ghép thanh sẽ giảm xuống còn 0% kể từ ngày 29/4

Mức thuế mới sẽ được áp dụng từ ngày 29/4.
Mức thuế mới sẽ được áp dụng từ ngày 29/4.
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 81/2009/TT-BTC điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ thuộc nhóm 44.07 trong biểu thuế xuất khẩu.

Theo đó, thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ ghép thanh loại có chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 100 mm trở xuống sẽ giảm còn 0%.

Mức thuế suất cũ đối với mặt hàng này quy định tại Danh mục sửa đổi Biểu thuế xuất khẩu và Danh mục sửa đổi Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính là 10%.

Bộ Tài chính cho biết, mức thuế suất mới sẽ chính thức được áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 29/4/2009.