11:24 20/11/2008

Giảm tiếp lãi suất cơ bản và dự trữ bắt buộc

Minh Đức

Từ ngày mai (21/11), lãi suất cơ bản giảm thêm 1%, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam được giảm thêm 2%

Ngân hàng sẽ có thêm vốn, doanh nghiệp sẽ thêm cơ hội tiếp cận.
Ngân hàng sẽ có thêm vốn, doanh nghiệp sẽ thêm cơ hội tiếp cận.
Từ ngày mai (21/11), lãi suất cơ bản giảm thêm 1%, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam được giảm thêm 2%.

Đó là những quyết định điều chỉnh mới mà Ngân hàng Nhà nước vừa công bố.

Cụ thể, theo Quyết định số 2809/QĐ-NHNN ngày 20/11/2008 về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam, lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam giảm từ 12%/năm xuống 11%/năm; theo đó, lãi suất cho vay tối đa của các tổ chức tín dụng bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng giảm từ 18%/năm xuống 16,5%/năm.

Cũng trong ngày 20/11, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số 2810/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng; theo đó, lãi suất tái cấp vốn giảm từ 13%/năm xuống 12%/năm; lãi suất tái chiết khấu giảm từ 11%/năm xuống 10%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng giảm từ 13%/năm xuống 12%/năm.

Với Quyết định số 2811/QĐ-NHNN ngày 20/11/2008, tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụngđược giảm 2% đối với các loại tiền gửi so với tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam quy định tại Quyết định số 2560/QĐ-NHNN ngày 03/11/2008.

Cụ thể, đối với các ngân hàng thương mại nhà nước (không bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Agribank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), ngân hàng thương mại cổ phần đô thị, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính giảm từ 10% xuống 8% đối với loại tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng, giảm từ 4% xuống 2% đối với loại tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Đối với Agribank, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam giảm từ 7% xuống 5% đối với loại tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng, giảm từ 3% xuống 1% đối với loại tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn và Quỹ tín dụng nhân dân trung ương, ngân hàng hợp tác giảm từ 3% xuống 1% đối với loại tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn dưới 12 tháng và từ 12 tháng trở lên.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng điều chỉnh lãi suất kinh doanh bằng đồng Việt Nam, phù hợp với các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đảm bảo khả năng huy động vốn, hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả.

Các tổ chức tín dụng phải tập trung vốn tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp và nông thôn, nhất là các hộ nông dân sản xuất lúa vụ mùa Đông xuân, xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh và kể cả các dự án đầu tư bất động sản khả thi, có hiệu quả và có khả năng trả nợ đúng hạn.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các thành viên chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động kinh doanh; trong đó, chú trọng các biện pháp ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và dấu hiệu suy thoái kinh tế toàn cầu, chấp hành đúng quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh.

Theo Ngân hàng Nhà nước, mục đích của việc thực hiện các giải pháp nêu trên là nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng đảm bảo khả năng huy động vốn và thanh toán, hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và hộ sản xuất tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng, thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh phát triển.

Như vậy, lần thứ hai trong tháng, Ngân hàng Nhà nước có loạt điều chỉnh quan trọng liên quan đến chính sách tiền tệ. Trước đó, ngày 3/11, cơ quan này cũng đã lần lượt giảm lãi suất cơ bản, các lãi suất chủ chốt khác và tỷ lệ dự trữ bắt buộc.

Với lần điều chỉnh này, nhà điều hành tiếp tục phát tín hiệu nới dần chính sách tiền tệ, tạo điều kiện thêm vốn cho các ngân hàng tiếp vốn cho nền kinh tế, cũng như gián tiếp kéo lãi suất huy động và cho vay trên thị trường xuống.

Hiện lãi suất huy động VND của nhiều ngân hàng lớn cao nhất chỉ còn 13,5%/năm; ở khối cổ phần phổ biến đều dưới 16%/năm, nhiều thành viên đã đưa về gần 14%/năm. Với lãi suất cho vay, tại Vietcombank mức thấp nhất chỉ còn 13,5%/năm, tại BIDV là dưới 14%/năm; các ngân hàng cổ phần khác cho vay từ 16% - 18%; nhưng với lãi suất cơ bản mới, mốc tối đa sẽ là 16,5%/năm.