09:32 15/01/2009

Giãn, giảm, hoàn thuế ra sao?

Lê Hường

Bộ Tài chính ban hành cùng lúc 3 thông tư hướng dẫn thực hiện giãn, giảm, hoàn thuế cho doanh nghiệp

Việc giãn, giảm, hoàn thuế cho doanh nghiệp nhằm mục tiêu kích cầu và chống suy giảm kinh tế.
Việc giãn, giảm, hoàn thuế cho doanh nghiệp nhằm mục tiêu kích cầu và chống suy giảm kinh tế.
Bộ Tài chính ban hành cùng lúc 3 thông tư, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 30 của Chính phủ trong việc giãn, giảm, hoàn thuế cho doanh nghiệp để kích cầu và chống suy giảm kinh tế.

Theo ông Phạm Văn Huyến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, với việc giãn, giảm, hoàn thuế này, ngân sách Nhà nước sẽ giảm thu khoảng 10.000 tỷ đồng.

Hai tiêu chí để được giảm thuế

Để được giảm 30% thuế  thu nhập doanh nghiệp (thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý 4/2008 và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2009 theo Thông tư 03/BTC), doanh nghiệp chỉ cần đáp ứng một trong hai tiêu chí.

Thứ nhất, doanh nghiệp có vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư đang có hiệu lực trước ngày 1/1/2009 không quá 10 tỷ đồng.

Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới từ ngày 1/1/2009 thì vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư lần đầu không quá 10 tỷ đồng.

Thứ hai, doanh nghiệp có số lao động sử dụng bình quân trong quý 4/2008 không quá 300 người, không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng.

Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới từ ngày 1/10/2008 thì số lao động được trả lương, trả công của tháng đầu tiên có doanh thu không quá 300 người.

Số lao động bình quân do tăng, giảm trong quý 4/2008 được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền theo số tháng, tháng bắt đầu hoặc kết thúc làm việc cho doanh nghiệp được tính theo tháng.

Giảm 30% thuế quý 4/2008 và cả năm 2009

Về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý 4/2008 và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2009.

Trường hợp xác định được doanh thu, chi phí và thu nhập chịu thuế của quý 4/2008 thì số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý 4/2008 được xác định theo thu nhập chịu thuế của quý 4/2008 mà doanh nghiệp hạch toán được.

Trường hợp không xác định được doanh thu, chi phí và thu nhập chịu thuế của quý 4/2008 thì số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý 4 được xác định bằng số thuế thu nhập phải nộp năm 2008.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp đựơc giảm của năm 2009 cũng bằng 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm.

Khi kê khai số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 4 năm 2008 và hàng quý năm 2009, doanh nghiệp tự xác định số thuế được tạm giảm bằng 30% số thuế tạm nộp của quý.

Khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 và năm 2009, doanh nghiệp tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm.

Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm 30% tính trên số thuế còn lại sau khi đã trừ đi số thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Giãn thuế như thế nào?

Về giãn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ là số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý năm 2009 sau khi đã được giảm thuế.

Đối với doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nông lâm thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử là số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý năm 2009 đối với thu nhập từ các hoạt động này.

Trường hợp doanh nghiệp không xác định được số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính của các hoạt động trên với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính của các hoạt động khác thì số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính của các hoạt động chế biến được gia hạn xác định theo tỷ lệ % giữa tổng doanh thu của các hoạt động sản xuất, gia công, chế biến được gia hạn trên tổng doanh thu của doanh nghiệp năm 2008.

Thời gian gia hạn nộp thuế là 9 tháng kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của luật quản lý thuế.

Rút ngắn thời gian hoàn thuế

Về việc tạm hoàn thuế giá trị gia tăng, Thông tư 04/BTC hướng dẫn thực hiện theo hướng hoàn 90% số thuế đầu vào cho doanh nghiệp xuất khẩu trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và hoàn 10% số thuế đầu vào còn lại trong vòng 4 ngày khi doanh nghiệp nộp bổ sung chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Ông Huyến cũng cho biết, thời gian hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp cũng được rút ngắn 1/2 so với quy định hiện nay.

Đối với trường hợp hoàn thuế trước kiểm sau, thủ tục hoàn thuế thực hiện trong 8 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ (trước đây là 16 ngày); trường hợp kiểm trước hoàn thuế sau thực hiện trong 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (trước đây là 60 ngày).