12:06 12/07/2017

Giàn nén khí mỏ Rồng đạt mốc 2 tỷ m3 khí

Tấn Hùng

Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2017, Giàn nén khí mỏ Rồng - Đồi Mồi đã đạt mốc sản lượng 2 tỷ m3 khí khai thác đưa về bờ

Giàn nén khí mỏ Rồng - Đồi Mồi là dự án với tổng mức đầu tư ban đầu gần 
150 triệu USD do PV GAS làm chủ đầu tư với đại diện là Ban Quản lý Dự án
 Khí Đông Nam Bộ.
Giàn nén khí mỏ Rồng - Đồi Mồi là dự án với tổng mức đầu tư ban đầu gần 150 triệu USD do PV GAS làm chủ đầu tư với đại diện là Ban Quản lý Dự án Khí Đông Nam Bộ.
Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2017, Giàn nén khí mỏ Rồng - Đồi Mồi đã đạt mốc sản lượng 2 tỷ m3 khí khai thác đưa về bờ. Sự kiện này ghi tiếp một dấu ấn khẳng định chủ trương đầu tư của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS)...

Giàn nén khí mỏ Rồng - Đồi Mồi là dự án với tổng mức đầu tư ban đầu gần 150 triệu USD do PV GAS làm chủ đầu tư với đại diện là Ban Quản lý dự án khí Đông Nam Bộ.

Vietsovpetro (VSP) trong vai trò tổng thầu. Công trình Giàn nén khí mỏ Rồng - Đồi Mồi chính thức đưa vào vận hành từ ngày 30/11/2010, gồm hai tổ hợp máy nén khí cao áp với công suất xử lý là 900.000 m3 khí/ngày đêm và tiếp tục được đầu tư mở rộng nâng công suất thu gom nén lên 1,5 triệu m3/ngày đêm trong năm 2012, nhằm mục đích thu gom toàn bộ lượng khí đồng hành khai thác từ mỏ Rồng và Đồi Mồi lô 09-1 và lô 09-3 để nén phục vụ cho ép vỉa và cung cấp khí về bờ.

Trước năm 2010, khu vực mỏ Rồng - Đồi mồi chưa được thu gom khí, mỗi ngày đều đốt bỏ hơn 1 triệu m3 khí, nhưng vẫn phải lấy khí từ giàn nén khí trung tâm Bạch Hổ để phục vụ ép vỉa, khai thác dầu. Thực trạng đó đã làm ảnh hưởng đến sản lượng khí về bờ sụt giảm, hơn thế nữa còn để lãng phí nguồn tài nguyên và gây ảnh hưởng môi trường biển.

Hiện nay, sản lượng khí nén của giàn Rồng - Đồi Mồi đang giữ ở mức cao trên 1,4 triệu m3/ngày (trên 450 triệu m3/năm) và luôn hoạt động ổn định khoảng 90%  công suất thiết kế. Liên tục từ năm 2010 đến nay, sản lượng khí từ giàn Rồng - Đồi Mồi đều vượt trên 10% kế hoạch sản lượng, tiến tới đạt gần 72%  tổng lượng khí của đời dự án,  đóng góp gần 1/3 sản lượng khí từ hệ thống Cửu Long đưa về bờ.

Để có được kết quả trên, ban lãnh đạo công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ đã chỉ đạo các bộ phận phối hợp chặt chẽ với ban quản lý dự an bám sát tiến độ xây lắp của dự án, để tiếp nhận thành công công trình.

Công ty cũng tập trung huy động các nhân sự nòng cốt là các cán bộ kỹ thuật có năng lực, kinh nghiệm để thành lập đội ngũ giám sát vận hành biển; triển khai tuyển dụng, đào tạo và kèm cặp thêm các kỹ sư mới, nhằm nắm bắt ngay công việc tiếp nhận đưa dự án vào hoạt động.

Chỉ riêng năm 2016 đã có hai sáng kiến được công nhận và báo cáo ở cấp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về nâng cao công suất các máy nén khí cao áp và máy nén booster, mà kết quả thực tiễn giúp gia tăng sản lượng khí nén của giàn Rồng liên tục ổn định ở mức cao qua các năm.

Như vậy, sau 3 năm từ mốc sản lượng 1 tỷ m3 khí đạt được vào tháng 4 năm 2014, sự kiện 2 tỷ m3 của 2017 tiếp tục ghi dấu ấn quan trọng và ý nghĩa, khẳng định chủ trương đầu tư đúng đắn của PVN và PV GAS cùng sự hợp tác hiệu quả giữa hai đơn vị PV GAS và VSP.