15:31 21/02/2009

Giãn thuế thu nhập cá nhân: Phải hoàn lại nếu đã tạm thu

Đức Thọ

Hoàn lại số thuế thu nhập cá nhân thuộc diện được giãn đã được đơn vị chi trả thu nhập khấu trừ hoặc nộp vào ngân sách Nhà nước

Các loại thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của các cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú sẽ không được giãn nộp thuế thu nhập cá nhân - Ảnh: Việt Tuấn.
Các loại thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của các cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú sẽ không được giãn nộp thuế thu nhập cá nhân - Ảnh: Việt Tuấn.
Đó là một trong những hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính về việc thực hiện giãn nộp thuế thu nhập cá nhân tại các Công văn số 1823/BTC-TCT và 1845/BTC-TCT.

Cụ thể, theo hướng dẫn tại Công văn số 1823/BTC-TCT, cơ quan thuế phải hoàn hành các thủ tục để hoàn trả lại số thuế thu nhập cá nhân thuộc diện được giãn đã được đơn vị chi trả thu nhập khấu trừ hoặc nộp vào ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ 6/2 (tức ngày ban hành Thông tư số 27/2009/TT-BTC) đến hết ngày 31/5/2009, các đơn vị chi trả thu nhập không được giữ số thuế thu nhập cá nhân của những đối tượng được giãn nộp thuế mà chuyển cho cá nhân cùng với thu nhập chi trả.

Giãn cả thu nhập của 2008 nhưng trả trong 2009

Một trong những điểm đáng chú ý về các loại thu nhập được giãn nộp thuế thu nhập cá nhân là diện giãn thuế đã bao gồm cả những thu nhập có nguồn gốc trong năm 2008 như tiền lương, tiền thưởng… nhưng chi trả vào năm 2009.

Tại Công văn số 1845/BTC-TCT, Bộ Tài chính cũng hướng dẫn cụ thể các loại thu nhập được giãn nộp thuế thu nhập cá nhân.

Trong đó, với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản: Trường hợp cá nhân đã có hợp đồng chuyển nhượng nhà chung cư và đã nộp hồ sơ hợp lệ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước ngày 1/1/2009 thì không thu thuế thu nhập cá nhân đối với phần giá trị nhà, đối với phần giá trị đất được phân bổ (nếu có) thì thực hiện nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất.

Với cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công trình gắn liền với đất, đã nộp hồ sơ trước ngày 1/1/2009 thì được chọn nộp theo hình thức có lợi cho người chuyển nhượng. Nếu người nộp thuế đã nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước trước ngày có văn bản hướng dẫn, mà mức thuế đã nộp cao hơn so với số thuế phải nộp thì được cơ quan thuế thoái trả.

Giá chuyển nhượng bất động sản làm căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân là giá theo hợp đồng chuyển nhượng, trong trường hợp giá đất theo hợp đồng thấp hơn mức giá do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ cho cơ quan nhà nước thì người nộp thuế được chọn cách nộp có lợi cho mình.

Đối với trường hợp nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản thì căn cứ tính thuế là giá trị của bất động sản tại thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Cá nhân chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản không nhất thiết phải đăng ký thuế và có mã số thuế trước khi kê khai nộp thuế.

Các thu nhập phát sinh trong thời gian giãn thuế

Về việc xác định thu nhập phát sinh trong thời gian được giãn nộp thuế đối với từng đối tượng và các khoản thu nhập chịu thuế, Bộ Tài chính nêu rõ:

- Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú: là các khoản tiền lương, tiền công đơn vị chi trả thu nhập trả cho người lao động từ ngày 1/1/2009 đến hết ngày 31/5/2009 không phân biệt khoản thu nhập này có nguồn gốc phát sinh năm 2009 hay từ năm 2008 trở về trước.

Riêng đối với số thuế thu nhập của người có thu nhập cao phải nộp năm 2008 nhưng chưa nộp hoặc qua kiểm tra phát hiện, thực hiện truy thu không thuộc diện được giãn thời hạn nộp thuế.

- Đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú: là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có được từ doanh thu hoạt động kinh doanh phát sinh kể từ ngày 1/1/2009 đến hết ngày 31/5/2009.

- Đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng phần vốn góp: là thời điểm nộp hồ sơ chuyển nhượng phần vốn góp hợp lệ cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong thời gian từ ngày 1/1/2009 đến hết ngày 31/5/2009.

- Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thì được chia làm hai dạng;

Với chứng khoán niêm yết và chứng khoán chưa niêm yết nhưng đã thực hiện đăng ký giao dịch tại trung tâm giao dịch chứng khoán: là thời điểm công ty chứng khoán, sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán thông báo giao dịch thành công trong thời gian từ ngày 1/1/2009 đến hết ngày 31/5/2009.

Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp nêu trên: là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán có hiệu lực; trường hợp không có hợp đồng chuyển nhượng là thời điểm đăng ký chuyển nhượng chứng khoán với công ty phát hành chứng khoán trong thời gian từ ngày 1/1/2009 đến hết ngày 31/5/2009.

- Đối với thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại: là thu nhập chi trả trong thời gian từ ngày 1/1/2009 đến hết ngày 31/5/2009 phù hợp với thời hạn thanh toán ghi trong hợp đồng.

- Đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng của cá nhân cư trú: là thời điểm nộp hồ sơ chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng các tài sản nhận thừa kế, quà tặng hợp lệ đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong thời gian từ ngày 1/1/2009 đến hết ngày 31/5/2009.

Thời điểm nộp hồ sơ chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng các tài sản nhận thừa kế, quà tặng đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền được xác định căn cứ vào ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được hồ sơ theo quy định.

Các thu nhập không được giãn thuế

Tại Công văn số 1823/BTC-TCT, Bộ Tài chính cũng nêu rõ những loại thu nhập không được giãn nộp thuế nhu nhập cá nhân.

Trong đó, các loại thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của các cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú sẽ không được giãn nộp thuế thu nhập các nhân.
 
Ngoài ra, việc giãn nộp thuế thu nhập cá nhân cũng không áp dụng với các loại thu nhập từ trúng thưởng xổ số, trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại, trúng thưởng trong các hình thức cá cược, casino, trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác;

Không áp dụng đối với các loại thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công, nhận thừa kế, quà tặng… của cá nhân không cư trú.

Việc xác định cá nhân không cư trú có các khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam không thuộc diện được giãn nộp thuế, cụ thể bao gồm các trường hợp: Cá nhân không hiện diện tại Việt Nam; cá nhân rời Việt Nam trước ngày 30/6/2009; cá nhân đến Việt Nam từ ngày 1/1/2009 nhưng không xác định rõ thời gian rời Việt Nam, không có nơi ở đăng ký thường trú hoặc không có hợp đồng thuê nhà ở có thời hạn từ 90 ngày trở lên tại Việt Nam.