16:39 17/09/2012

Giao dịch "chui" 2 tổ chức, 2 cá nhân bị phạt 180 triệu đồng

Hà Anh

SSC đã có quyết định về việc xử phạt các tổ chức, cá nhân do vi phạm quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân do có hành vi vi phạm quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, bà Huỳnh Nhãn Anh, chị ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã STB-HOSE), đã thực hiện giao dịch mua cổ phiếu STB nhưng không thực hiện báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh trước và sau khi giao dịch.
         
Trong khi đó, ngày 19/4/2012, Tổng công ty Cổ phần Phong Phú, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (mã PVL-HNX) bán 727.400 cổ phiếu PVL làm thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá 1% nhưng không báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tiếp đến ngày 25/4/2012, Công ty này lại tiếp tục bán 112.800 cổ phiếu PVL nhưng không báo cáo thay đổi sở hữu khi không còn là cổ đông lớn với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trong một diễn biến khác, ngày 24/4/2012, Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu, tổ chức liên quan với ông Trần Văn Hậu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 (mã SJ1-HNX) giao dịch mua 650.000 cổ phiếu SJ1. Tuy nhiên, đến ngày 11/5/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của Công ty.

Cũng từ ngày 25/4/2012 đến ngày 10/5/2012, ông Trần Quốc Nguyên, em trai ông Trần Kim Thành - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã TLG-HOSE) giao dịch bán 49.960 cổ phiếu TLG nhưng không báo cáo trước khi giao dịch với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Do đó xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 60 triệu đồng đối với Tổng công ty Cổ phần Phong Phú và 40 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu; ông Trần Quốc Nguyên và bà Huỳnh Nhãn Anh.