09:42 24/11/2012

Giao dịch không báo cáo, ba cá nhân bị phạt 160 triệu đồng

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phan Hoàng Tuấn, ông Willem Stuive và ông Phùng Văn Quang

Ngày 21/11/2012, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 963, 964, 965/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phan Hoàng Tuấn, ông Willem Stuive và ông Phùng Văn Quang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị HMH, do có hành vi vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán đã phạt ông Phan Hoàng Tuấn và ông Willem Stuive mỗi người 60 triệu đồng do không báo cáo sở hữu khi trở thành cổ đông lớn với Ủy ban Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán.

Bên cạnh đó, Ủy ban còn phạt ông Phùng Văn Quang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh (mã HMH-HNX) 40 triệu đồng do chậm báo cáo kết quả giao dịch với Ủy ban Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.