16:02 03/12/2012

Giao dịch không báo cáo, bốn cổ đông bị phạt 210 triệu

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán đã xử phạt đối với bốn các cá nhân do đã có hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Ngày 28/11/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân gồm: bà Trần Thị Hòa, bà Nguyễn Thị Kim Dung, bà Nguyễn Hương Lan và bà Vũ Thị Hồng Nhung do đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, bà Trần Thị Hòa bị phạt 50 triệu đồng do không thực hiện báo cáo sở hữu khi trở thành cổ đông lớn của một doanh nghiệp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán. Bà Hòa bị phạt thêm 30 triệu đồng do không thực hiện báo cáo khi có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá 1% số lượng cổ phiếu cùng loại đang lưu hành theo quy định. Tổng cộng mức phạt tiền đối với bà Trần Thị Hòa là 80 đồng.

Đối với bà Nguyễn Thị Kim Dung bị phạt 70 triệu đồng do không thực hiện chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng đóng.

Đối với bà Nguyễn Hương Lan và bà Vũ Thị Hồng Nhung mỗi người bị phạt 30 triệu đồng do không thực hiện báo cáo khi có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá 1% số lượng cổ phiếu cùng loại đang lưu hành theo quy định.

Các giao dịch cụ thể của 4 nhà đầu tư trên không được Ủy ban Chứng khoán tiết lộ.