02:19 28/08/2007

Giao dịch không sàn: “Cú huých mạnh cho các công ty chứng khoán”

Tú Uyên

Nội dung cuộc phỏng vấn ông Trần Đắc Sinh, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

"Giao dịch không sàn tạo ra cơ hội giao dịch nhiều loại sản phẩm chứng khoán khác nhau, hay kết hợp nhiều loại thị trường tại cùng một địa điểm, trên cùng một phương tiện."
"Giao dịch không sàn tạo ra cơ hội giao dịch nhiều loại sản phẩm chứng khoán khác nhau, hay kết hợp nhiều loại thị trường tại cùng một địa điểm, trên cùng một phương tiện."
Sau một thời gian áp dụng thành công giao dịch khớp lệnh liên tục, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đang chuẩn bị thực hiện giao dịch không sàn (không có đại diện giao dịch của các công ty chứng khoán tại Sở).

>>Giao dịch không sàn: Rắc rối chuẩn hóa công nghệ

Nhân dịp Sở chính thức công bố lộ trình phát triển công nghệ thông tin và tiến tới giao dịch bỏ sàn vào quý 1/2008, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Đắc Sinh, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Mục đích của giao dịch bỏ sàn là gì, thưa ông?

Trong một thị trường có quy mô giao dịch lớn, giải pháp giao dịch không sàn là cách tiết kiệm nhất. Bởi nó sẽ giúp giảm tối đa chi phí liên quan đến các phương tiện vật chất cần trang bị cho một sở giao dịch "có sàn", giảm nhân sự làm việc cho sở giao dịch...

Mặt khác, giao dịch không sàn cũng tạo ra cơ hội giao dịch nhiều loại sản phẩm chứng khoán khác nhau, hay kết hợp nhiều loại thị trường tại cùng một địa điểm, trên cùng một phương tiện.

Trước tình hình này, HOSE đang gấp rút chuẩn bị để có thể thực hiện sớm nhất một số giải pháp kỹ thuật cũng như thay đổi phương thức giao dịch, nhằm xây dựng một cơ chế giao dịch mới hiệu quả hơn, có khả năng đáp ứng tốt hơn tốc độ phát triển của thị trường. Việc công bố lộ trình phát triển công nghệ thông tin theo hướng đó cũng nhằm để công bố cho các công ty chứng khoán và các nhà đầu tư có thời gian chuẩn bị.

Mặt khác, giao dịch không sàn nhằm đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng khả năng mở rộng về số lượng thành viên giao dịch, từng bước triển khai các mô hình giao dịch mới, đáp ứng hiệu quả hơn nhu cầu đầu tư của thị trường, đồng thời định hướng cho sự phát triển đồng bộ về công nghệ thông tin cho toàn thị trường.

Nhưng điều quan trọng hơn là giải quyết chuyện thiếu chỗ ngồi của các thành viên. Nếu không thực hiện việc này từ hôm nay thì tương lai sẽ không đủ chỗ ngồi cho các công ty chứng khoán thành viên mới.

Việc quyết liệt áp dụng giao dịch không sàn vào quý 1/2008 là một cú huých mạnh đối với các công ty chứng khoán phải đầu tư mạnh vào công nghệ. Đồng thời phương thức này cũng tự động sàng lọc những công ty chứng khóan không đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

Việc thực hiện này sẽ được tiến hành như thế nào?

Theo hình thức này, các màn hình nhập lệnh DCTerm đang đặt tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM như hiện nay sẽ được đưa về tại địa điểm của công ty chứng khoán nhưng phải đảm bảo an ninh máy chủ, thiết bị mạng, nâng cấp hệ thống mạng, kiểm soát quy trình nhập lệnh của công ty chứng khoán tại trụ sở đối với các Remote DCTerm.

Việc cải tiến giao dịch bao gồm 2 giai đoạn: khớp lệnh liên tục và tiến tới giao dịch không qua sàn. Giao dịch khớp lệnh liên tục đã thực hiện thành công. Theo dự kiến, việc giao dịch không sàn (công ty chứng khoán nhập lệnh trực tiếp vào hệ thống giao dịch của Trung tâm) sẽ được thí điểm thực hiện trong tháng 10/2007.

Dự kiến từ quý I/2008, sẽ thực hiện giao dịch trực tuyến kết hợp hình thức sàn giao dịch. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, Sở vẫn tiếp tục duy trì sàn giao dịch cho các công ty chứng khoán chưa có hệ thống Front-Office. Bước đầu chúng tôi sẽ chọn 2 công ty chứng khoán để thí điểm thực hiện giao dịch này.

Lần này, Sở có cam kết thực hiện theo đúng lộ trình không?

Ngày 23/7 Sở chính thức công bố lộ trình và cam kết thực hiện lộ trình đúng như đã công bố. Thực ra, các công ty chứng khoán đã làm tốt việc triển khai giao dịch bỏ sàn này rồi và bây giờ chỉ còn đưa ra thực hiện mà thôi. Chúng tôi cũng cam kết lộ trình này sẽ được thực hiện đúng như đã công bố.

Tiêu chí để chọn lựa công ty chứng khoán là gì thưa ông? Và hai công ty chứng khoán đầu tiên được chọn thí điểm là công ty nào?

Đơn giản là công ty đó phải có 2 đường truyền Internet kết nối trực tiếp với HOSE.

Hiện nay, chúng tôi chưa xác định công ty chứng khoán nào sẽ thí điểm đầu tiên. Tuy nhiên, bất kỳ công ty nào đáp ứng được điều kiện trên cũng có thể được chọn và chúng tôi sẽ thực hiện thí điểm theo nguyên tắc, mỗi tuần sẽ chọn thêm 2 công ty chứng khoán để thí điểm thực hiện cho đến khi nào các công ty chứng khoán có thể sẵn sàng đi vào hoạt động giao dịch không sàn.

Theo ông có bao nhiêu công ty chứng khoán có thể đáp ứng giao dịch bỏ sàn?

Chúng tôi chưa thống kê được sẽ có bao nhiêu công ty.