17:11 27/04/2008

Giao dịch trực tuyến chứng khoán chưa niêm yết

Thu Thủy

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT vừa giới thiệu gói dịch vụ giao dịch trực tuyến chứng khoán chưa niêm yết

Ngày 25/4, Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) giới thiệu gói dịch vụ giao dịch trực tuyến chứng khoán chưa niêm yết (EzOTC).

Theo FPTS, gói dịch vụ EzOTC cho phép kết nối với hệ thống đặt lệnh trực tuyến (EzTrade) và hệ thống quản lý sổ cổ đông (EzLink) của FPTS. Do đó, các nhà đầu tư có đặt lệnh, tra cứu số dư tiền mặt và số chứng khoán trong tài khoản của họ giống như tài khoản hiện đang giao dịch cổ phiếu niêm yết.

Với gói dịch vụ này, nhà đầu đầu tư có thể giao dịch một số cổ phiếu ở thị trường phi tập trung (OTC) mà FPTS lựa chọn đưa vào giao dịch.

Khi sàn Hà Nội cho phép những cổ phiếu chưa niêm yết được đưa vào giao dịch thông qua khớp lệnh, gói dịch vụ EzOTC sẽ giúp khách hàng kết nối giao dịch với sàn này.

Được biết, phương án tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết đã được Bộ Tài chính phê duyệt. Theo đó, kể từ tháng 6/2008, các loại chứng khoán chưa niêm yết sẽ được đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Hà Nội và thực hiện giao dịch thông qua các công ty chứng khoán.

FPTS chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2007, hiện đang quản lý hơn 10.000 tài khoản của nhà đầu tư và tính đến cuối năm 2007 đã đạt được 9 tỷ đồng lợi nhuận.