15:33 09/02/2010

Giao dịch và lãi suất liên ngân hàng cùng giảm

Minh Đức

Tuần 29/1 – 5/2, trên thị trường kiên ngân hàng, doanh số giao dịch cả VND và USD cùng giảm, lãi suất lại giảm khá mạnh

Tuần qua, mức giảm lãi suất ở các kỳ hạn khá mạnh, từ 0,12% - 0,88%/năm. Lãi suất cho vay cao nhất là 12%/năm, lãi suất cho vay thấp nhất chỉ 7%/năm của kỳ hạn qua đêm.
Tuần qua, mức giảm lãi suất ở các kỳ hạn khá mạnh, từ 0,12% - 0,88%/năm. Lãi suất cho vay cao nhất là 12%/năm, lãi suất cho vay thấp nhất chỉ 7%/năm của kỳ hạn qua đêm.
Tuần 29/1 – 5/2, trên thị trường kiên ngân hàng, doanh số giao dịch cả VND và USD cùng giảm, lãi suất lại giảm khá mạnh.

Nếu tuần liền trước, lãi suất giao dịch bình quân VND trên thị trường liên ngân hàng đồng loạt tăng mạnh ở hầu hết các kỳ hạn, thì tuần vừa qua đã có sự điều chỉnh.

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong tuần, ngoại trừ lãi suất bình quân kỳ hạn 6 tháng tăng nhẹ (0,12%/năm), lãi suất giao dịch bình quân VND trên thị trường liên ngân hàng đối với các kỳ hạn còn lại có xu hướng giảm so với mặt bằng lãi suất bình quân tuần trước.

Mức giảm của các kỳ hạn khá mạnh, từ 0,12% - 0,88%/năm. Lãi suất cho vay cao nhất là 12%/năm, lãi suất cho vay thấp nhất chỉ 7%/năm của kỳ hạn qua đêm (không tính lãi suất không kỳ hạn).

Cụ thể, lãi suất bình quân qua đêm tuần này ở mức bình quân 9,37%/năm, giảm 0,3% so với tuần trước; lãi suất các kỳ hạn từ 2 tuần đến 6 tháng đều trên mức 11,19%/năm, trong đó lãi suất kỳ hạn 6 tháng bình quân đạt 12%/năm, tuy nhiên doanh số phát sinh với các kỳ hạn này không nhiều.

Lãi suất giao dịch bằng USD trên thị trường liên ngân hàng tuần này cũng có xu hướng giảm so với tuần trước, ngoại trừ lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng nhẹ. Mức giảm của các kỳ hạn từ 0,05% - 0,94%/năm. Lãi suất bình quân cao nhất là 1,15%/năm, lãi suất các kỳ hạn còn lại dao động từ 0,50% - 0,76%/năm, các giao dịch chủ yếu phát sinh với các kỳ hạn dưới 3 tháng, không phát sinh giao dịch kỳ hạn 12 tháng.

Đáng chú ý là trong tuần vừa rồi doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng chỉ xấp xỉ 84.041 tỷ VND và 1.355 triệu USD, bình quân đạt khoảng 16.808 tỷ VND/ngày và 271 triệu USD/ngày. So với tuần liền trước, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng đã giảm 2.619 tỷ VND và 218 triệu USD.

Doanh số giao dịch qua đêm bằng VND ở mức 35.766 tỷ, chiếm tỷ trọng 42,5% so với tổng doanh số giao dịch cả tuần.