11:39 20/04/2009

Giao dịch vàng không cần đến sàn

Thu Thủy

Từ ngày 20/4, Asia Gold sẽ triển khai thêm một hệ thống đặt lệnh giao dịch vàng qua Internet

Giao diện minh họa đối với cửa sổ lệnh khi giao dịch trực tuyến của AsiaGold.
Giao diện minh họa đối với cửa sổ lệnh khi giao dịch trực tuyến của AsiaGold.
Từ ngày 20/4/2009, Trung tâm Giao dịch vàng châu Á (Asia Gold) sẽ triển khai thêm một hệ thống đặt lệnh giao dịch vàng qua Internet - ngoài các kênh đặt lệnh trực tiếp qua đại lý nhận lệnh và gọi điện thoại.

Nhà đầu tư vàng thông qua sàn này có thể trực tiếp quyết định đặt lệnh mua/bán trên chính máy tính cá nhân của mình mà không cần phải đến sàn giao dịch. Đây là một trong số sàn vàng đầu tiên ở Việt Nam cho phép nhà đầu tư tiếp cận với dịch vụ này.

Theo ông Nguyễn Phương Đức - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vàng châu Á, phương thức giao dịch trực tuyến được áp dụng trong hoạt động giao dịch chứng khoán, hàng hóa cơ bản, chứng khoán phái sinh... tại thị trường Mỹ từ nhiều năm trước. Nó cho phép nhà đầu tư có thể chớp thời cơ mua/bán - bán khống/mua các chứng khoán hay hàng hóa... để có thể kiếm lời.

Việc khớp lệnh cũng được hiển thị ngay trên màn hình giao dịch, nó cho phép nhà đầu tư biết được tình trạng của lệnh đặt mua/bán đã được thực hiện hay chưa để có thể đưa ra quyết định đầu tư.

Với phương thức giao dịch cũ, tức là đặt lệnh qua đại lý nhận lệnh hoặc qua gọi điện thoại, nhà đầu tư chỉ có thể biết được tình trạng lệnh của mình đã được khớp hay chưa thông qua thông báo từ điện thoại hay qua nhân viên môi giới.

Do đó, khi có những biến động nhanh chóng trên thị trường vàng mà nhà đầu tư cần đưa quyết định mua/bán ngay thì lại phải ghi lệnh hay gọi điện để nhân viên môi giới nhập lệnh thay vì tự mình đặt lệnh thông qua Internet.

Được biết, sau 3 tháng đi vào hoạt động, trung bình mỗi ngày có khoảng 180.000 lượng vàng được khớp lệnh, đưa tổng giá trị giá trị giao dịch quy đổi lên hơn 3.000 tỷ đồng. Hiện số đại lý nhận lệnh của Trung tâm đạt hơn 50 và có khoảng gần 2.000 khách hàng thường xuyên giao dịch tại sàn này.