18:58 16/08/2012

Giao thêm chỉ tiêu tín dụng: “Sẽ không gây áp lực lạm phát”

Thùy Duyên

Có tới 69 tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng âm. Ngân hàng Nhà nước nới rộng chỉ tiêu cho nhiều thành viên và đưa ra lý giải

Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, tín dụng toàn hệ thống năm 2012 không vượt quá mức tăng trưởng 8 - 10%.
Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, tín dụng toàn hệ thống năm 2012 không vượt quá mức tăng trưởng 8 - 10%.
Ngân hàng Nhà nước vừa có thông báo về tình hình thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng theo Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2012.

Thông báo dẫn lại, Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ ngày 3/1/2012 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 đã đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm 2012 khoảng 15-17%. Ngay từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã thông báo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với 4 nhóm (nhóm 1 tăng trưởng tối đa 17%, nhóm 2 tăng trưởng tối đa 15%, nhóm 3 tăng trưởng tối đa 8%, nhóm 4 không được tăng trưởng).

Tính đến cuối tháng 6/2012, tín dụng toàn hệ thống ngân hàng tăng 1,51% so với cuối năm 2011, trong đó có tới 69 tổ chức tín dụng có mức tăng trưởng âm; 57 tổ chức tín dụng tăng trưởng dương.

Tại hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng đánh giá tình hình tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng đầu năm, xây dựng kế hoạch tăng trưởng tín dụng 6 tháng cuối năm, trường hợp có kế hoạch tăng trưởng tín dụng vượt chỉ tiêu, báo cáo Ngân hàng Nhà nước để xem xét.

Tính đến nay, đã có 62 tổ chức tín dụng báo cáo về Ngân hàng Nhà nước, trong đó có 23 tổ chức tín dụng đề nghị mức tăng trưởng tín dụng vượt chỉ tiêu, có 29 tổ chức tín dụng xây dựng kế hoạch tăng trưởng bằng mức chỉ tiêu thông báo, có 10 tổ chức tín dụng xây dựng kế hoạch tăng trưởng tín dụng thấp hơn.
 
Trên cơ sở đề nghị của các tổ chức tín dụng, tình hình hoạt động, mức độ lành mạnh về tài chính và khả năng mở rộng tín dụng của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước đã cho phép 10 tổ chức tín dụng có tình hình tài chính lành mạnh, đã có tăng trưởng tín dụng đạt trên 50% chỉ tiêu thông báo của Ngân hàng Nhà nước từ đầu năm.

Số còn lại tiếp tục thực hiện theo chỉ tiêu được Ngân hàng Nhà nước thông báo; trường hợp các tháng cuối năm 2012, các tổ chức tín dụng này có khả năng vượt chỉ tiêu thì báo cáo để xem xét trên cơ sở diễn biến tiền tệ và tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống.

Như vậy, có tổ chức tín dụng được tăng trưởng tín dụng cao hơn chỉ tiêu thông báo, có tổ chức tín dụng điều chỉnh kế hoạch thấp hơn chỉ tiêu thông báo, có tổ chức tín dụng giữ nguyên kế hoạch tăng trưởng tín dụng.

“Tính chung, nếu các tổ chức tín dụng tăng trưởng theo đúng kế hoạch đã điều chỉnh, thì tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống năm 2012 cũng không vượt 15%, vẫn phù hợp với mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đặt ra từ đầu năm và theo đó không gây áp lực tăng lạm phát”, Ngân hàng Nhà nước tính toán.

Cơ quan này cũng nhận định rằng: “Việc các tổ chức tín dụng đạt được mức tăng trưởng theo đúng kế hoạch đã điều chỉnh là hết sức khó khăn, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như  giải phóng hàng tồn kho, mở rộng thị trường tiêu thụ, khơi thông dòng tiền, hỗ trợ các doanh nghiệp đủ điều kiện vay vốn...”.

Và theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, nếu các giải pháp trên phát huy hiệu quả, tín dụng toàn hệ thống năm 2012 cũng không vượt quá mức tăng trưởng 8 - 10%; do vậy, không thể gây áp lực tăng lạm phát từ phía tăng trưởng tín dụng được.