08:08 10/03/2011

Giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình có hạn 10 năm

M.Chung

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành giấy phép hoạt động trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình

Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình sẽ có hiệu lực 10 năm kể từ ngày ký.
Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình sẽ có hiệu lực 10 năm kể từ ngày ký.
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành thông tư 07/2011/TT- BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình.

Theo đó, giấy phép hoạt động trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình sẽ có hiệu lực 10 năm kể từ ngày ký.

Đối với giấy phép sản xuất kênh chương trình quảng bá có hiệu lực 10 năm kể từ ngày ký, nhưng không vượt quá thời hạn có hiệu lực của giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình của tổ chức được cấp phép.

Sau 90 ngày tính từ ngày giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình và sản xuất kênh chương trình quảng bá có hiệu lực, tổ chức được cấp phép không hoạt động theo nội dung quy định thì giấy phép được cấp không còn giá trị.

Thông tư trên có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2011.