11:01 04/11/2008

GIL trả cổ tức 13% bằng tiền mặt

N.Anh

Ngày 10/12, GIL sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 13%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 1.300 đồng

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày 18/11/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2008 của Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã GIL).

Theo đó, ngày 10/12/2008 GIL sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện: 13%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 1.300 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh - 370 Bạch Đằng, phường 14, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán GIL ngày 17/11, 18/11 và 19/11/2008.