08:14 05/06/2009

Giới thiệu phương án kiến trúc Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình mới

Hạnh Liên

Đây là những phương án mới do các chuyên gia tư vấn lập trên cơ sở tiếp thu đóng góp của các chuyên gia Việt Nam

Công ty Kiến trúc GMP International GmbH (CHLB Đức) đã giới thiệu 6 phương án kiến trúc mặt đứng và 3 phương án kiến trúc nội thất của công trình Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình mới tại Hà Nội, hôm 2/6.

Đây là những phương án mới do các chuyên gia tư vấn lập trên cơ sở tiếp thu đóng góp của các chuyên gia Việt Nam.

Trước đó, Ban Quản lý dự án Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình mới đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng công trình Nhà Quốc hội với Liên danh GMP International GmbH - Inros Lackner AG (CHLB Đức), đơn vị tư vấn thiết kế đã đạt giải A tại cuộc thi tuyển thiết kế kiến trúc Nhà Quốc hội tổ chức năm 2007.

Tổng giá trị hợp đồng ký kết thực hiện với tư vấn nước ngoài là hơn 8,149 triệu euro (không gồm VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp). Cùng đó, các nhà thầu phụ trong nước gồm Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam và Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam sẽ thực hiện gói thầu 31,355 tỷ đồng (đã có VAT).

Theo hợp đồng ký kết, các đơn vị tư vấn thiết kế sẽ lập dự án, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và giám sát tác giả Nhà Quốc hội; lập dự án đầu tư xây dựng nơi đỗ xe ngầm sức chứa khoảng 500 xe ô tô, quảng trường Bắc Sơn, cải tạo đường Độc Lập và đường Hoàng Văn Thụ.

Năm 2008, nguồn vốn ngân sách Nhà nước đầu tư cho công trình xây dựng Nhà Quốc hội là 150 tỷ đồng.