09:59 08/11/2007

Giới thiệu tiêu chí chọn thương hiệu quốc gia

Anh Quân

Quá trình lựa chọn thương hiệu sẽ gồm 8 tiêu chí với 3 giá trị chính là: năng lực lãnh đạo, năng lực đổi mới sáng tạo và quản lý chất lượng

Hội đồng các Ban chuyên gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia họp giới thiệu hệ thống tiêu chí lựa chọn thương hiệu cấp quốc gia.
Hội đồng các Ban chuyên gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia họp giới thiệu hệ thống tiêu chí lựa chọn thương hiệu cấp quốc gia.
Ngày 7/11/, tại Hà Nội, Hội đồng các Ban Chuyên gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia đã họp, giới thiệu hệ thống tiêu chí lựa chọn thương hiệu cấp quốc gia.

Quá trình lựa chọn thương hiệu này sẽ gồm 8 tiêu chí sàng lọc với 3 giá trị chính của Chương trình là: năng lực lãnh đạo, năng lực đổi mới sáng tạo và quản lý chất lượng. Tiêu chí đánh giá về trụ cột chất lượng của thương hiệu được cho điểm cao nhất.

Theo Ông Nguyễn Thành Biên, Thứ trưởng Bộ Công Thương: "Hệ thống tiêu chí được tham khảo từ hệ thống tiêu chí của các chương trình tương tự trên thế giới. Do đó, hệ thống các tiêu chí mang tính chất và tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo tính khoa học và phù hợp với tiêu chuẩn của các quốc gia phát triển, vì vậy chương trình sẽ lựa chọn được những thương hiệu sản phẩm thực sự xứng đáng. Các giá trị của Thương hiệu sản phẩm phải hài hòa với các giá trị của Chương trình Thương hiệu Quốc gia.

Đây là cuộc họp Hội đồng các Ban Chuyên gia lần thứ nhất, nhiều ý kiến đóng góp quý báu đã được các chuyên gia đưa ra thảo luận . Ông Đỗ Thắng Hải, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các chuyên gia và đánh giá cao ý kiến nên tham khảo hệ số tín nhiệm tín dụng của Trung tâm tín dụng Ngân hàng Nhà nước.

Trong thời gian tới, Ban Chuyên gia sẽ kiểm tra việc thực hiện các trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp có Thương hiệu sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình: thực hiện tốt các nghĩa vụ về thuế, bảo hiểm xã hội, lao động, hải quan, môi trường, chất lượng sản phẩm.

Dự kiến Lễ Công nhận sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 12/2007.