11:35 31/07/2008

Giữ nguyên các mức lãi suất bằng đồng Việt Nam

Ngày 30/7, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam

Ngày 30/7, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.

Theo đó, các mức lãi suất bằng đồng Việt Nam được áp dụng từ ngày 1/8 là 14%/năm; lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là 15%/năm; lãi suất tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là 13%/năm.

Như vậy, các mức lãi suất bằng đồng Việt Nam áp dụng từ ngày 1/8 giữ nguyên so với tháng 7 và cũng được duy trì ổn định kể từ ngày 11/6.

(Theo TTXVN)