18:23 03/12/2008

Giữ nguyên cơ chế trần lãi suất cho vay

Minh Đức

Theo quyết định mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay tối đa vẫn theo trần 150% lãi suất cơ bản

Cuối giờ chiều nay Ngân hàng Nhà nước tiếp tục họp bàn các vấn đề liên quan đến việc điều hành lãi suất thời gian tới - Ảnh: Việt Tuấn.
Cuối giờ chiều nay Ngân hàng Nhà nước tiếp tục họp bàn các vấn đề liên quan đến việc điều hành lãi suất thời gian tới - Ảnh: Việt Tuấn.
Theo quyết định mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay tối đa của các tổ chức tín dụng vẫn theo trần 150% lãi suất cơ bản.

Cuối chiều 3/12, Ngân hàng Nhà nước có loạt quyết định, điều chỉnh các lãi suất chủ chốt, tỷ lệ dự trữ bắt buộc và cơ chế lãi suất cho vay liên quan.

Như ý kiến chỉ đạo hôm qua (2/12) của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước chính thức ban hành Quyết định số 2948/QĐ-NHNN, giảm lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam từ 11%/năm xuống 10%/năm; theo đó, lãi suất cho vay tối đa của các tổ chức tín dụng bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng giảm từ 16,5%/năm xuống 15%/năm.

Còn theo Quyết định số 33/2008/QĐ-NHNN cùng ngày, mức lãi suất cho vay tối đa bằng đồng Việt Nam của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở đối với khách hàng không vượt quá 165% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố để áp dụng trong từng thời kỳ, tối đa là 16,5%/năm.

Những quyết định trên bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5/12 này. Và cơ chế trần lãi suất cho vay theo lãi suất cơ bản vẫn được giữ nguyên, lãi suất cho vay VND của các tổ chức tín dụng tối đa là 150% lãi suất cơ bản.

Cùng thời điểm trên, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số 2949 /QĐ-NHNN, giảm lãi suất tái cấp vốn từ 12%/năm xuống 11%/năm; lãi suất tái chiết khấu giảm từ 10%/năm xuống 9%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng giảm từ 12%/năm xuống 11%/năm.

Với Quyết định số 2950/QĐ-NHNN, lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng lần đầu tiên giảm, từ 10%/năm xuống 9%/năm.

Theo Quyết định số 2951/QĐ-NHNN, tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ của các tổ chức tín dụng từ ngày 5/12 tới sẽ bắt đầu áp quy định mới.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước giảm 2% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với loại tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ; trong đó, tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam đối với các ngân hàng thương mại nhà nước (không bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Agribank), Ngân hàng Cổ phần Ngoại thương (Vietcombank), ngân hàng thương mại cổ phần đô thị, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính giảm từ 8% xuống 6%; riêng Agribank giảm từ 5% xuống 3%.

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng ngoại tệ, đối với các ngân hàng thương mại nhà nước (không bao gồm Agribank), Vietcombank, ngân hàng thương mại cổ phần đô thị, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính giảm từ 9% xuống 7%; với riêng Agribank, ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn, Quỹ tín dụng nhân dân trung ương giảm từ 8% xuống 6%.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước quyết định giữ nguyên tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn và Quỹ tín dụng nhân dân trung ương, ngân hàng hợp tác là 1% đối với loại tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn dưới 12 tháng.

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với loại tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ cũng được giữ nguyên: đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng thương mại nhà nước (không bao gồm Agribank), Vietcombank, ngân hàng thương mại cổ phần đô thị, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính là 2%; đối với Agribank, ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn và Quỹ tín dụng nhân dân trung ương và ngân hàng hợp tác là 1%.

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng ngoại tệ đối với các ngân hàng thương mại nhà nước (không bao gồm Agribank), Vietcombank, ngân hàng thương mại cổ phần đô thị, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính là 3%; với Agribank, ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn, Quỹ tín dụng nhân dân trung ương là 2%.

Cùng với những quyết định trên, Ngân hàng Nhà nước ban hành văn bản số 10599/NHNN-CSTT yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố chỉ đạo các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở trên địa bàn chấp hành đúng quy định mới về lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam và ấn định lãi suất huy động vốn bằng đồng Việt Nam phù hợp với lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng khác cùng thời điểm và cùng kỳ hạn nơi Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở hoạt động để đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ.