18:30 04/07/2013

Giục 5 nhà băng giải ngân gói cho vay hỗ trợ nhà ở

Nhật Nam

Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng đầu mối đẩy mạnh triển khai gói cho vay hỗ trợ nhà ở

Gói cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP có quy mô 30 nghìn tỷ đồng, bắt đầu triển khai từ đầu tháng 6/2013.
Gói cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP có quy mô 30 nghìn tỷ đồng, bắt đầu triển khai từ đầu tháng 6/2013.
Ngày 4/7/2013, Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 4709/NHNN-TD đề nghị các ngân hàng đầu mối đẩy mạnh triển khai cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP.

Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ cho vay, giải ngân đối với khách hàng trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV), Ngân hàng Công thương (VietinBank), Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) và Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) triển khai một số nội dung.

Cụ thể, các ngân hàng trên nghiên cứu đầy đủ các quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của Ngân hàng Nhà nước, Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 của Bộ Xây dựng và văn bản số 1250/BXD-QLN ngày 25/6/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đối tượng cho vay theo Thông tư số 11/2013/TT-NHNN và Thông tư số 07/2013/TT-BXD để kịp thời bổ sung hướng dẫn đối với các chi nhánh, phòng giao dịch thuộc hệ thống ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại nêu trên chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch tiếp nhận hồ sơ vay vốn của khách hàng, hướng dẫn cụ thể về hồ sơ thủ tục, thời gian xem xét hồ sơ để phản hồi cho khách hàng về việc được vay vốn hay không và trả lời thỏa đáng cho khách hàng trong trường hợp khách hàng không đáp ứng được điều kiện vay vốn.

Mặt khác, đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về mục đích ý nghĩa của chương trình, thông báo chi tiết về hồ sơ, thủ tục vay vốn. Trường hợp phát sinh khó khăn vướng mắc, các chi nhánh, phòng giao dịch kịp thời báo cáo trụ sở chính ngân hàng để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng nếu vượt thẩm quyền của ngân hàng.

Văn bản trên cũng nêu rõ, các ngân hàng thực hiện báo cáo kịp thời tình hình triển khai chương trình về Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của Ngân hàng Nhà nước và Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 của Bộ Xây dựng.

Gói cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP có quy mô 30 nghìn tỷ đồng, bắt đầu triển khai từ đầu tháng 6/2013.