16:20 16/11/2009

GMC trả cổ tức bằng tiền, NKD phát hành cổ phiếu thưởng

N.Anh

HOSE thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 2/2009 của GMC và phát hành cổ phiếu thưởng của NKD

Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu NKD từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu NKD từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE) thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 2/2009 của GMC và phát hành cổ phiếu thưởng của NKD

* 26/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 30/11 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn (mã GMC-HOSE).

Theo đó, ngày 31/12/2009, GMC sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 6%/mệnh giá - 1 cổ phiếu được nhận 600 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn - 236/7 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán GMC vào những ngày 27, 30/11 và 1/12/2009.

* 24/11/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 26/11/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng của Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc (mã NKD-HOSE).

Theo đó, NKD dự kiến phát hành 2.459.030 cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện 10:2 - cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 2 cổ phiếu thưởng. Ngày dự kiến niêm yết là 18/12/2009.

Thủ tục và địa điểm nhận cổ tức: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại công ty chứng khoán mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc, Km 22 Thị trấn Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán NKD vào những ngày 25, 26 và 27/11/2009.