17:21 12/07/2010

GMD được chào bán gần 52 triệu cổ phiếu

N.Anh

GMD được chào bán 51.787.500 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên và đối tác chiến lược

Ngày 9/7/2010, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Đại lý Liên Hiệp Vận chuyển (mã GMD-HOSE).

Theo đó, GMD được chào bán 51.787.500 cổ phiếu. Trong đó, chào bán 32.141.667 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; 2.410.625 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên và chào bán 17.235.208 cổ phiếu cho đối tác chiến lược. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là 517,875 tỷ đồng.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu có hiệu lực, GMD phải thực hiện phân phối cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch. Tổ chức tư vấn phát hành của công ty là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.     

Công ty có vốn điều lệ 482,125 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại 2bis-4-6 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM.