09:33 01/11/2007

GMD lập công ty liên doanh tại Vũng Tàu

H.Vũ

Công ty Cổ phần Đại lý liên hiệp vận chuyển – Gemadept vừa công bố việc thành lập Công ty Cổ phần Đại lý liên hiệp vận chuyển Vũng Tàu

Sở Diao dịch Chứng khoán Tp.HCM cho biết, Công ty Cổ phần Đại lý liên hiệp vận chuyển – Gemadept (mã GMD-HOSE) vừa công bố việc thành lập Công ty Cổ phần Đại lý liên hiệp vận chuyển Vũng Tàu.

Công ty Cổ phần Đại lý liên hiệp vận chuyển Vũng Tàu có vốn điều lệ 96 tỷ đồng, Gemadept góp 70% vốn.

Công ty Cổ phần Đại lý liên hiệp vận chuyển Vũng Tàu có ngành nghề kinh doanh chính: dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ cung ứng tàu biển, dịch vụ môi giới hàng hải, hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải, vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy, ven biển và viễn dương, dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, xây dựng bến cảng.