10:10 15/11/2007

GMD thành lập công ty mới

H.Vũ

Công ty Cổ phần Đại lý liên hiệp vận chuyển vừa công bố thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Gemadept

Công ty Cổ phần Đại lý liên hiệp vận chuyển (Gemadept) vừa công bố thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Gemadept với vốn điều lệ 120 tỷ đồng, trong đó Gemadept là cổ đông sáng lập góp 50% vốn.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Gemadept có trụ sở chính đặt tại số 66 đường Huỳnh Việt Thanh, Phường 2, Thị xã Tân An, tỉnh Long An.

Ngành nghề kinh doanh: khai thác bến bãi container và các dịch vụ liên quan, xây dựng cơ sở hạ tầng dân dụng, công nghiệp, khu công nghiệp, dân cư, cầu cảng, bến bãi; dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đường sông, đường biển, hàng không; đóng mới, sửa chữa các phương tiện vận tải thủy – biển.