17:51 09/12/2009

GMD và HAX trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

GMD và HAX trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện lần lượt là 15% và 8%

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu GMD từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu GMD từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức của GMD và HAX.

* 15/12/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 17/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đại lý Liên Hiệp Vận chuyển (mã GMD-HOSE).

Theo đó, ngày 30/12/2009, GMD sẽ tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 15%/mệnh giá - 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi các cổ đông mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển (Gemadept) - tầng 19-22, cao ốc Gemadept, 6 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp HCM, Việt Nam.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán và GMD vào những ngày 16, 17 và 18/12/2009.

* 16/12/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 18/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng Xanh (mã HAX-HOSE).

Theo đó, ngày 31/12/2009, HAX sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2009 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 8%/mệnh giá - 1 cổ phiếu được nhận 800 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi các cổ đông mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ ô tô Hàng Xanh -  10 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán và HAX vào những ngày 17, 18 và 19/12/2009.