09:11 28/08/2007

Gỗ Trường Thành được chấp thuận IPO

Hoàng Lộc

Công ty Cổ phần Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTFC) vừa được chấp thuận phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO)

Ủy ban Chứng khoán vừa chấp thuận cho phép Công ty Cổ phần Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTFC) phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO).

TTFC sẽ phát hành 2,8 triệu cổ phiếu phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt bảo lãnh, mức giá khởi điểm đấu giá là 75.000 đồng/cổ phiếu.

Đợt IPO này nhằm huy động vốn cho dự án nhà máy chế biến gỗ tại Tân Uyên, Bình Dương và vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của TTFC.

Sau đợt IPO, TTFC sẽ tiến hành niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Trong tháng 7/2007, TTFC cũng đã giới thiệu 10 cổ đông chiến lược bao gồm 7 cổ đông nước ngoài và 3 cổ đông trong nước. Các cổ đông chiến lược như VinaCapital, Chứng khoán Bảo Việt, DWS, Blackhorse... chiếm hơn 34% vốn điều lệ của TTFC.