18:02 07/08/2017

Gỗ Trường Thành không được gia hạn công bố báo cáo tài chính quý 2

Hà Anh

Nguyên nhân, các lý do mà Gỗ Trường Thành nêu ra không thuộc các lý do bất khả kháng theo quy định

Trụ sở chính của Công ty.<br>
Trụ sở chính của Công ty.<br>
Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF-HOSE) thông báo công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về chấp thuận gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính quý 2/2017.

Cụ thể: ngày 27/7/2017, công ty đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HOSE về việc gia hạn công bố báo cáo quý 2/2017. Công ty cho biết, hiện tại công ty đang thực hiện tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh, bên cạnh đó đang nỗ lực phát hành tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Gỗ Trường Thành đang thực hiện đàm phán việc miễn giảm nợ lãi vay tồn đọng tại các ngân hàng.

Việc đàm phán này đang trong giai đoạn thương lượng cuối cùng để đạt được số liệu miễn giảm cụ thể từ các ngân hàng để phản ánh trung thực và hợp lý vào báo cáo tài chính quý 2, nên Gỗ Trường Thành xin gia hạn công bố báo cáo tài chính quý 2/2017 và báo cáo tài chính bán niên soát xét đến ngày 15/9/2017.

Tuy nhiên, trả lời công văn của Gỗ Trường Thành, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng lý do xin tiếp tục gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính quý và soát xét bán niên của Công ty không thuộc các lý do bất khả kháng theo quy định.

Bên cạnh đó Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho TTF được gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2017 nhưng các báo cáo tài chính theo quý và soát xét bán niên vẫn phải công bố thông tin đúng thời hạn.

Do vậy, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị Gỗ Trường Thành đảm bảo thực hiện công bố báo cáo tài chính quý và soát xét bán niên năm 2017 theo quy định.

Được biết, quý 1/2017, TTF lỗ 16,7 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ năm trước công ty báo lỗ 68 tỷ đồng. TTF cho biết, nguyên nhân lợi nhuận sau thuế hợp nhất lỗ 16,7 tỷ là do lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh không đủ để bù đắp các chi phí phát sinh trong kỳ cụ thể: chi phí lãi vay ngân hàng là 48,3 tỷ, chi phí bán hàng là 3,5 tỷ và chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý 1/2017 là 22,9 tỷ đồng.