08:12 30/12/2008

Gọi về Việt Nam bằng điện thoại Internet Phone-to-Phone

M.Chung

Ở Mỹ, Canada, Úc có thể gọi về Việt Nam bằng dịch vụ điện thoại Internet mà không cần dùng máy tính

Dịch vụ điện thoại Internet được đánh giá là rẻ hơn so với điện thoại "truyền thống".
Dịch vụ điện thoại Internet được đánh giá là rẻ hơn so với điện thoại "truyền thống".
Công ty Cổ phần Internet Một kết nối (OCI) vừa tung ra hai loại thẻ gọi điện thoại quốc tế VietVoice và ring-Voiz, cho phép người dùng tại Mỹ, Canada, Úc gọi về Việt Nam và tất cả các nước khác bằng dịch vụ điện thoại Internet không cần dùng máy tính (Phone-to-Phone).

Phone-to-Phone chưa được sử dụng tại Việt Nam, hiện mới chỉ có dịch vụ điện thoại Internet cung cấp dưới hình thức PC-to-PC (máy tính tới máy tính) và PC-to-Phone (máy tính tới máy điện thoại).

Để sử dụng dịch vụ Phone-to-Phone của OCI, người dùng tại Mỹ, Canada và Úc phải dùng máy cố định hay di động gọi vào các số tổng đài địa phương tại mỗi nước do OCI cung cấp, rồi nhập số tài khoản và mã PIN (personal identification number - mã số xác thực) của thẻ VietVoice hay ring-Voiz, sau đó bấm tiếp số cần gọi.

OCI cho biết khách hàng có thể vào trang muapin.oci.vn để mua trực tuyến mã PIN và thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế (VISA, MarterCard, Amex, Discover).

Đại diện OCI ước tính, thị trường dịch vụ điện thoại Internet gọi về Việt Nam hiện nay đạt trên 160 triệu phút/tháng, trị giá trên 200 triệu USD một năm và tăng trên 30% hàng năm.

* Từ ngày 6 - 20/1/2009, OCI sẽ miễn cước cho tất cả các cuộc gọi Phone-to-Phone cho khách hàng từ Mỹ, Canada và Úc sử dụng thẻ VietVoice và ring-Voiz để gọi về số điện thoại cố định tại Việt Nam.