09:53 23/03/2016

Government of Singapore nắm hơn 5% cổ phần Masan

Hà Anh

Government of Singapore đã mua 27.628.360 cổ phần, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ tại MSN trên 37 triệu cổ phiếu

Một số sản phẩm của Masan Consumer.
Một số sản phẩm của Masan Consumer.
Government of Singapore báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (mã MSN-HOSE).

Cụ thể, Government of Singapore đã mua 27.628.360 cổ phần, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ tại MSN lên từ 10.272.100 cổ phiếu, chiếm 1,38% vốn tại Masan Group lên trên 37 triệu cổ phiếu, chiếm 5,08% và trở thành cổ đông lớn. Ngày thực hiện giao dịch là ngày 14/3/2016.

Theo dữ liệu giao dịch trên HOSE, giá cổ phiếu MSN trong ngày 14/3 được giao dịch quanh mốc 75.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, ước tính Government of Singapore chi ra trên 2.000 tỷ để sở hữu số cổ phiếu nói trên.

Cũng trong thông báo HOSE vừa công bố, vào ngày 14/3, Orchid Capital Investment Pte, cổ đông lớn của MSN đã bán thành công toàn bộ 44,78 triệu cổ phiếu MSN. Qua đó, tổ chức này giảm sở hữu tại MSN từ 5,99% xuống 0% và không còn nắm giữ cổ phiếu MSN nào.

Trước đó, Credit Suisse (Hong Kong) Limited đã chuyển nhượng cho các ông là Trần Đức Anh nhận 3.899.370 cổ phiếu và ông Bùi Minh Tuấn nhận 5 triệu cổ phiếu. Ngày hiệu lực chuyển quyền sở hữu 4/3/2016. Nếu tính theo giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/3/2016 thì giá cổ phiếu MSN được giao dịch quanh mốc 74.500 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, hai ông đã chi ra hơn 660 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu MSN trên.

Được biết, ngày 1/4 tới, MSN sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 nhằm thông qua báo cáo kiểm toán 2015, phân chia lợi nhuận năm 2015 và phát hành cổ phiếu mới theo chương trình lựa chọn người lao động...