09:08 06/06/2008

GP Bank được thành lập công ty môi giới chứng khoán

Thế Anh

Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận việc lập công ty môi giới chứng khoán trực thuộc Ngân hàng GP Bank

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ngày 4/6/2008 vừa có quyết định chấp thuận việc thành lập Công ty Môi giới Chứng khoán trực thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn Cầu (GP Bank).

Công ty Môi giới Chứng khoán được thành lập theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do GP Bank cấp 100% vốn điều lệ, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập. Công ty này có vốn điều lệ 35 tỷ đồng và có địa chỉ trụ sở chính tại Hà Nội.

Theo quyết định, GP Bank cần thực hiện việc thành lập, hoàn tất hồ sơ trình Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) để được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán. Đồng thời, tổ chức, quản lý và chịu trách nhiệm đối với hoạt động của Công ty Môi giới Chứng khoán Dầu khí Toàn Cầu theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ của GP Bank.