05:30 20/10/2009

Gửi tiền được tặng tiền mặt lên tới 3%

Quỳnh Trang

Đây là chính sách của Ngân hàng Ngoài quốc doanh (VPBank), bắt đầu triển khai từ ngày 19/10

Chương trình tặng tiền mặt của VPBank dự kiến triển khai từ 19 - 31/10/2009 và có thể kết thúc trước hạn - Ảnh: Quang Liên.
Chương trình tặng tiền mặt của VPBank dự kiến triển khai từ 19 - 31/10/2009 và có thể kết thúc trước hạn - Ảnh: Quang Liên.
Đây là chính sách của Ngân hàng Ngoài quốc doanh (VPBank), bắt đầu triển khai từ ngày 19/10.

Cụ thể, với khoản tiền gửi tiết kiệm mới bằng VND, bên cạnh lãi suất, VPBank sẽ tặng thêm tiền mặt theo các tỷ lệ tương ứng với các kỳ hạn từ 3 – 36 tháng, mức cao nhất lên đến 3% tổng giá trị tiền gửi.

Các tỷ lệ tặng tiền ở kỳ hạn 3 tháng là 0,25%, 6 tháng 0,5%, 9 tháng 0,75%, 12 tháng 1%, 18 tháng 1,5%, 24 tháng 2% và 36 tháng là 3%.

Theo thông báo của VPBank, đây là chương trình ưu đãi “tri ân phụ nữ Việt Nam” nhân ngày 20/10 và chỉ áp dụng trong thời gian ngắn, dự kiến sẽ thực hiện đến ngày 31/10/2009 và có thể kết thúc trước thời hạn.