08:58 06/06/2008

Gửi tiền, thưởng vàng ngay

P.V

Đây là chương trình huy động mới của Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB), bắt đầu triển khai từ ngày 8/6 này

Giao dịch tại SHB.
Giao dịch tại SHB.
Đây là chương trình huy động mới của Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB), bắt đầu triển khai từ ngày 8/6 này.

Chương trình này có tên gọi “Cơn mưa vàng”; tức mỗi khách hàng gửi tiết kiệm (mở sổ tiết kiệm mới hoặc chuyển tiếp kỳ hạn sổ tiết kiệm) sẽ được nhận ngay quà tặng bằng tiền mặt hoặc vàng miếng SJC 9999.

Mức thưởng cao nhất đối với khách hàng gửi VND là 1 lượng vàng và 1 triệu đồng, nếu khách hàng gửi trên 5 tỷ đồng trong thời hạn từ 1 năm trở lên.

Các khoản tiền gửi từ trên 100 triệu đến dưới 200 triệu thời hạn từ 13 đến 36 tháng sẽ được nhận ngay 800.000 đồng tiền thưởng.

Các kỳ hạn khác cũng có mức thưởng khá hấp dẫn, tùy theo lượng tiền gửi. Chẳng hạn, một sổ tiết kiệm mở mới hoặc chuyển tiếp kỳ hạn, có số tiền gửi là 150 triệu đồng với kỳ hạn gửi 6 tháng, khách hàng sẽ được tặng ngay tiền mặt là 350.000 đồng.

Đối với khách hàng gửi tiết kiệm bằng USD, mức thưởng vàng và tiền mặt cũng tương tự. Chẳng hạn, khách hàng gửi dưới 3.000 USD, thời hạn từ 10 đến 12 tháng sẽ nhận ngay 200.000 ngàn đồng; gửi trên 3.000 đến dưới 8.000 USD sẽ được nhận ngay 300.000 đồng.

Nếu khách hàng gửi đến trên 500.000 USD sẽ được nhận ngay 1 lượng vàng và 1 triệu đồng.

Chương trình này sẽ được SHB áp dụng trong 2 tháng, kể từ ngày 8/6/2008.