11:45 23/03/2011

Gửi tiết kiệm lãi suất tự điều chỉnh tăng

Minh Nhật

Gửi tiền một lần, rút gốc một lần, lãi suất sẽ tự động bám theo điều chỉnh của ngân hàng nhưng không thấp hơn mức ban đầu

Sản phẩm mới của VPBank đa dạng về kỳ hạn và không quy định về số dư tối thiểu.
Sản phẩm mới của VPBank đa dạng về kỳ hạn và không quy định về số dư tối thiểu.
Người gửi tiền một lần, rút gốc một lần, lãi suất sẽ tự động bám theo điều chỉnh của ngân hàng qua các tháng nhưng không thấp hơn mức xuất phát.

Đây là cơ chế của sản phẩm mới mà Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tung ra thị trường ngày 22/3 với tên gọi “Thả nổi Thịnh Vượng”.

Cụ thể, đây là hình thức gửi tiết kiệm mà khách hàng gửi tiền một lần, rút tiền gốc một lần, đồng thời lãi suất được tự động điều chỉnh sau mỗi tháng theo mức lãi suất áp dụng cho “Tiết kiệm Thả nổi Thịnh Vượng” của kỳ hạn tương ứng do VPBank công bố tại thời điểm điều chỉnh, nhưng không thấp hơn mức lãi suất tại thời điểm gửi tiền hoặc thời điểm tái tục kỳ hạn cam kết gần nhất.

Sản phẩm này đa dạng về kỳ hạn và không quy định về số dư tối thiểu; khách hàng có quyền rút vốn khi đã đủ kỳ hạn cam kết mà vẫn được hưởng nguyên lãi suất có kỳ hạn thả nổi.

Điểm nổi bật là mức lãi suất tự động điều chỉnh sau mỗi tháng luôn cao hơn hoặc bằng mức lãi suất sản tại thời điểm gửi.