09:32 09/06/2008

Gửi tiết kiệm ngoại tệ buộc phải rút bằng VND?

Hoàng Đạt

Thị trường xuất hiện tin đồn người dân gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ nhưng phải rút tiền và nhận lãi bằng VND

“Người cư trú là công dân Việt Nam được sử dụng ngoại tệ tiền mặt để gửi tiết kiệm tại tổ chức tín dụng được phép, được rút tiền gốc và nhận tiền lãi bằng ngoại tệ tiền mặt”.
“Người cư trú là công dân Việt Nam được sử dụng ngoại tệ tiền mặt để gửi tiết kiệm tại tổ chức tín dụng được phép, được rút tiền gốc và nhận tiền lãi bằng ngoại tệ tiền mặt”.
Thị trường xuất hiện tin đồn người dân gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ nhưng phải rút tiền và nhận lãi bằng VND.

Ngân hàng Nhà nước vừa có phản hồi, bởi tin đồn trên khiến một số người dân lo lắng.

Ông Nguyễn Ngọc Lân, Phó vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước), khẳng định: “Theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối, cá nhân được gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ và được rút ra bằng loại ngoại tệ đó”.

Trường hợp người gửi tiền có nhu cầu chuyển đổi ra đồng Việt Nam (VND) thì có thể bán cho các ngân hàng thương mại.

Cụ thể, tại khoản 2, Điều 24 Pháp lệnh Ngoại hối quy định về sử dụng ngoại tệ tiền mặt của các cá nhân đã quy định rõ: “Người cư trú là công dân Việt Nam được sử dụng ngoại tệ tiền mặt để gửi tiết kiệm tại tổ chức tín dụng được phép, được rút tiền gốc và nhận tiền lãi bằng ngoại tệ tiền mặt”.

Như vậy tin đồn về các ngân hàng thương mại không cho cá nhân gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ được rút ra bằng ngoại tệ là không chính xác.

“Người có tiền gửi tiết kiệm cần bình tĩnh, nếu có thắc mắc cần trực tiếp hỏi ngân hàng thương mại nơi mình gửi tiền, không nên nghe tin đồn thất thiệt trên thị trường”, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo.