11:26 10/05/2008

Gửi tiết kiệm VND được bảo đảm giá trị theo vàng

M.Đức

Đây là sản phẩm tiết kiệm mới của Ngân hàng Đại Dương (OceanBank), bắt đầu triển khai từ 12/5 này

Đây là sản phẩm tiết kiệm mới của Ngân hàng Đại Dương (OceanBank), bắt đầu triển khai từ 12/5 này.

Theo OceanBank, khi lựa chọn hình thức tiết kiệm này, khách hàng được bảo toàn gốc theo giá vàng và trong mọi điều kiện, không thấp hơn giá trị tiền gửi ban đầu. Ngoài ra lãi suất tiền gửi cao hơn so với gửi tiết kiệm bằng vàng thông thường.

Chỉ cần có số tiền VND quy đổi tương đương giá trị 1 chỉ vàng, người gửi tiền có thể tham dự chương trình với các kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 18 tháng trên toàn hệ thống của OceanBank.

Tiền gốc của khách hàng được thanh toán bằng tiền VND quy ra theo giá vàng do OceanBank công bố tại thời điểm đáo hạn (căn cứ vào giá Vàng 99,99 của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC).

Trường hợp giá vàng tại thời điểm sổ tiết kiệm đáo hạn lớn hơn giá vàng tại thời điểm gửi tiền, khách hàng sẽ nhận được số tiền gốc VND được quy ra theo giá vàng tại thời điểm đáo hạn. Tiền lãi cuối kỳ được tính bằng VND.

Trường hợp giá vàng tại thời điểm đáo hạn nhỏ hơn giá vàng tại thời điểm khách hàng gửi tiền, khách hàng sẽ nhận được số tiền gốc đúng bằng số tiền gốc đã gửi ban đầu.

Lãi suất áp dụng đối với sản phẩm này được ấn định từ 3% - 4,5%/năm cho kỳ hạn từ 3 - 18 tháng.

Ngoài ra, OceanBank cũng áp dụng chương trình cho vay VND bảo đảm giá trị theo vàng, áp dụng đối với các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn bằng tiền VND quy đổi theo giá vàng tại ngân hàng này.