10:06 12/03/2010

Hà Nội: 455 tỷ đồng nợ bảo hiểm xã hội

Lý Hà

Theo tin từ Bảo hiểm Xã hội Hà Nội, tính đến hết năm 2009, trên địa bàn thành phố có 11.416 đơn vị nợ đóng tiền bảo hiểm xã hội

Theo tin từ Bảo hiểm Xã hội Hà  Nội, tính đến hết năm 2009, trên địa bàn thành phố có 11.416 đơn vị nợ đóng tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động với số tiền lên đến 455 tỷ đồng.

Trong số đó, có  khoảng gần 4.000 đơn vị nợ từ 3 tháng trở lên; hơn 2.000 đơn vị nợ từ 6 tháng trở lên và hơn 1.000 đơn vị nợ từ 12 tháng trở lên. Đơn vị có số nợ nhiều nhất thuộc lĩnh vực cầu đường với thời gian nợ là gần 30 tháng, số tiền nợ là 9 tỷ đồng.

Theo Bảo hiểm Xã hội Hà Nội, nguyên nhân dẫn đến tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội trong các doanh nghiệp phần lớn là do các đơn vị chưa chấp hành nghiêm túc các quy định của Luật Bảo hiểm Xã hội, chế tài phạt thiếu hiệu quả; các quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp còn chưa rõ đối với công chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập...