10:07 03/10/2008

Hà Nội ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Vũ Hồng

UBND Tp. Hà Nội đã ban hành quyết định về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư áp dụng trên toàn địa bàn thành phố

Quyết định về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư áp dụng trên toàn địa bàn thành phố có hiệu lực kể từ ngày 9/10/2008 - Ảnh: Việt Tuấn.
Quyết định về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư áp dụng trên toàn địa bàn thành phố có hiệu lực kể từ ngày 9/10/2008 - Ảnh: Việt Tuấn.
Ngày 1/10, UBND Tp. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư áp dụng trên toàn địa bàn thành phố.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 9/10/2008, được áp dụng chung trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội (mới) nhưng vẫn duy trì những quy định mang tính đặc thù ở các địa phương trước khi sáp nhập về Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Đức Biền, Trưởng Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội, một số điều khoản về đền bù, hỗ trợ và tái định cư cụ thể được thay đổi theo chiều hướng có lợi nhất cho người dân.

Cũng theo ông Biền, các mức bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng vẫn được giữ ở mức cao nhất mà các chính sách cũ đã quy định.

Chẳng hạn, đối với trường hợp bị thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp, ngoài tiền bồi thường, hỗ trợ, các hộ dân còn được hỗ trợ (một lần duy nhất) bằng giao đất ở (có nơi gọi là đất dịch vụ) hoặc bán nhà chung cư hoặc bồi thường bằng tiền tương ứng với từng khu vực.