12:08 26/09/2008

Hà Nội có mức tăng lương cao nhất

Vĩnh Hoàng

Đây là kết quả khảo sát lương năm 2008 mà Công ty Navigos Group vừa công bố

Những tháng cuối năm 2008, mặc dù cung cầu nhân sự sẽ không có nhiều biến động, song lạm phát vẫn tác động đến đời sống của người lao động.
Những tháng cuối năm 2008, mặc dù cung cầu nhân sự sẽ không có nhiều biến động, song lạm phát vẫn tác động đến đời sống của người lao động.
Đây là kết quả khảo sát lương năm 2008 mà Công ty Navigos Group vừa công bố.

Cụ thể, Hà Nội đang dẫn đầu với mức tăng lương là 23,7%, tiếp theo là Tp.HCM tăng 21%, các tỉnh phía Nam (trừ Tp.HCM) có mức tăng 14,6%, mức tăng thấp nhất trong năm thuộc về các tỉnh miền Trung với 12,8%

Kết quả này được thu thập từ 206 doanh nghiệp của hơn 14 ngành với khoảng 37.000 lao động. Trong đó, lao động chân tay là 15.776 người; quản lý, nhân viên văn phòng là 4.696 người; chuyên gia khoảng 12.009; quản lý, giám sát là 4.113 và nhân sự cao cấp 544 người.

Tuy nhiên, kết quả trên chỉ phản ánh được thời điểm từ tháng 4/2007 đến tháng 3/2008.

Theo bà Winnie Lam, Giám đốc bộ phận Tư vấn nhân sự của Navigos Group, những tháng cuối năm 2008, mặc dù cung cầu nhân sự sẽ không có nhiều biến động, song lạm phát vẫn tác động đến đời sống của người lao động.

Đặc biệt, Chính phủ vừa quyết định tăng 15% lương hưu và phụ cấp cho những người có thu nhập thập, vì thế, sẽ còn có nhiều thay đổi trong chiến lược lương thưởng của các doanh nghiệp trong thời gian tới.