11:16 21/02/2013

Hà Nội định đấu giá trụ sở UBND quận Ba Đình 10 tỷ đồng

Bảo Anh

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2013 trên địa bàn

Trụ sở UBND quận Ba Đình nằm ở góc đường Liễu Giai - Vạn Phúc, Hà Nội - Ảnh: Duy Cường.<br>
Trụ sở UBND quận Ba Đình nằm ở góc đường Liễu Giai - Vạn Phúc, Hà Nội - Ảnh: Duy Cường.<br>
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2013 trên địa bàn.

Theo đó, có 30 danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất, với tổng diện tích nghiên cứu lập dự án là 238.,526 ha. Trong số đó, diện tích quy hoạch để đấu giá quyền sử dụng đất là 70,785 ha, diện tích đã đấu giá đến hết năm ngoái là 34,926 ha; diện tích đất còn lại để đấu giá là 35,858 ha. Dự kiến, diện tích đấu giá đất năm 2013 là 20,554 ha và sẽ thu về hơn 2.000 tỷ đồng.

Phó chủ tịch UBND thành phố Vũ Hồng Khanh cho biết hiện nay các dự án đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật đủ điều kiện đấu giá ngay trong quý 1-2/2013 là 20 dự án, với diện tích đất dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất là 13,57 ha. Kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá hơn 1.456 tỷ đồng.

Các dự án đang đầu tư hạ tầng kỹ thuật, dự kiến hoàn thành trong quý 2/2013, đủ điều kiện để đấu giá trong quý 3 và 4/2013 là 10 dự án, với diện tích đất dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất là 6,984 ha; kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá sẽ là 509 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong kế hoạch đấu giá năm 2013, thành phố dự kiến đấu giá hai điểm nhà chuyên dùng, ước thu về 35 tỷ đồng là trụ sở UBND quận Ba Đình (10 tỷ đồng) và Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội (25 tỷ đồng). Cả hai tổ chức này sẽ đứng ra đấu giá theo quyết định thu hồi, giao đất của thành phố.

Phó chủ tịch Vũ Hồng Khanh chỉ đạo, trong điều kiện thị trường bất động sản trầm lắng hiện nay, giám đốc các sở, ngành và chủ tịch các quận, huyện, thị xã cần tập trung thực hiện đấu giá hết các dự án quy mô từ 5.000 m2 đất trở lên đã hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Ngoài ra, cần bố trí đủ vốn và triển khai hoàn thành hạ tầng kỹ thuật các dự án chuyển tiếp từ năm 2012 để đấu giá thu tiền hoàn trả ngân sách thành phố đã ứng và tăng thu ngân sách. Đối với các dự án mới, chỉ bố trí vốn cho các địa bàn xây dựng nông thôn mới, địa bàn có khả năng đấu giá quyền sử dụng đất.

Thành phố cũng yêu cầu tạm dừng việc trình duyệt cho phép thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án các dự án phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất (quy mô 5.000 m2 trở lên) thuộc thành phố quản lý.