13:51 26/11/2009

Hà Nội: Dựng trạm BTS phải có giấy phép xây dựng

Mạnh Chung

UBND thành phố Hà Nội vừa ra quy định phải có giấy phép xây dựng mới được "dựng" các trạm BTS trên địa bàn thành phố

Phải có giấy phép xây dựng mới được "dựng" các trạm BTS trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Phải có giấy phép xây dựng mới được "dựng" các trạm BTS trên địa bàn thành phố Hà Nội.
UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 114, yêu cầu các trạm thu, phát sóng thông tin di động (trạm BTS) loại 1 và loại 2 phải có giấy phép xây dựng mới được xây dựng và lắp đặt trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, các trạm phát sóng BTS loại 1 là công trình xây dựng bao gồm nhà trạm và cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động được xây dựng trên mặt đất. Trạm BTS loại 2 là cột ăng  ten thu, phát sóng thông tin di động và thiết bị phụ trợ được lắp đặt trên các công trình đã xây dựng.
 
Theo quy định, việc lắp đặt các trạm BTS loại 1, 2 phải phù hợp với quy hoạch ngành Thông tin và Truyền thông và nằm trong kế hoạch phát triển hàng năm đã được thành phố Hà Nội phê duyệt, đồng thời phải đảm bảo an toàn công trình và công trình lân cận, đảm bảo tuân thủ quy hoạch xây dựng, kiến  trúc, cảnh quan đô thị.

Ngoài ra, các trạm BTS loại 2 trước khi thiết kế phải khảo sát, kiểm tra bộ phận chịu lực của công trình để xác định vị trí lắp đặt cột ăng ten và thiết bị phụ trợ.

Tuy nhiên, quy định cũng nghiêm cấm các hành vi gây rối, cản trở các hoạt động xây dựng lắp đặt các trạm BTS đúng quy định của thành phố.
Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thẩm định, kiểm tra và có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc xây dựng trạm BTS.